Điều Khoản Sử Dụng và Điều Kiện Truy Cập Website Vietchiase.net

1. Đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng

Khi bạn tương tác và sử dụng dịch vụ tại Vietchiase.net, bạn phải tuân thủ và đồng ý với các điều khoản và điều kiện mà chúng tôi đã thiết lập. Trong trường hợp bạn không đủ hành vi dân sự hoặc không chấp nhận bất kỳ điều khoản nào mà chúng tôi đưa ra, chúng tôi có quyền ngừng cung cấp dịch vụ, và bạn phải ngừng truy cập vào trang web của chúng tôi.

2. Truy cập trang web

Truy Cập Trang Web Vietchiase.net giữ quyền thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ cùng với thông tin mà chúng tôi cung cấp mà không cần thông báo trước. Để truy cập và sử dụng dịch vụ tại Vietchiase.net, bạn cần cung cấp thông tin đăng ký tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi. Tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Vietchiase.net phải chính xác và được cập nhật mới nhất, và những thông tin này sẽ được quản lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tên đăng nhập, mật khẩu và thông tin liên quan khác đến tài khoản của bạn sẽ được bảo mật để đảm bảo sự riêng tư và quyền truy cập vào dịch vụ tại Vietchiase.net. Nếu bạn phát hiện sự xâm phạp vào tài khoản của mình, bạn cần thông báo ngay lập tức để có giải quyết kịp thời.

3. Thương Hiệu Sử dụng

Thương hiệu của Vietchiase.net chỉ được thực hiện sau khi nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi.

4. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Trong phạm vi các điều khoản truy cập và sử dụng dịch vụ của Vietchiase.net, bạn được phép sử dụng dịch vụ với mục đích phi thương mại. Tuy nhiên, bạn không được phép sao chép, tái xuất bản, sửa đổi hoặc đăng tải bất kỳ nội dung nào trên Vietchiase.net, trừ khi có tính năng tự động trên thiết bị của bạn thực hiện những công việc này.

5. Hành Vi Bị Nghiêm Cấm

Vietchiase.net cho phép bạn sử dụng dịch vụ với mục đích hợp pháp và tuân theo các điều khoản sử dụng mà chúng tôi đã quy định. Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc gây ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng đều bị nghiêm cấm tuyệt đối.

6. Đóng Góp Của Thành Viên

Dịch vụ của Vietchiase.net bao gồm các tính năng tương tác như hệ thống tin nhắn, trang web cá nhân, bảng tin và nhiều tính năng khác. Tính năng tương tác cho phép người dùng đăng tải và xuất bản nội dung và tài liệu để chia sẻ với người khác. Khi bạn cung cấp thông tin cho dịch vụ của Vietchiase.net, thông tin đó không được xem xét như thông tin cá nhân và sẽ được coi là sự đóng góp của bạn trên dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thể thu hồi hoặc chỉnh sửa thông tin sau khi bạn đã đăng tải nó.

7. Giám Sát và Thi Hành

Vietchiase.net có quyền từ chối hoặc loại bỏ đóng góp của thành viên và điều chỉnh chúng theo cách cần thiết. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin của bạn cho các cơ quan điều tra nếu cần thiết để hỗ trợ trong việc điều tra các vụ án. Chúng tôi có quyền chấm dứt quyền truy cập dịch vụ của bạn với bất kỳ lý do nào. Tuy nhiên, chúng tôi không thể loại bỏ toàn bộ nội dung sau khi đã đăng tải trên trang web. Đối với bên thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc loại bỏ thông tin và đóng góp của thành viên sau khi chúng đã được đăng tải trên trang web của Vietchiase.net.

8. Tuân Thủ Tiêu Chuẩn Nội Dung

Tất cả nội dung mà thành viên đóng góp trên trang web của Vietchiase.net phải tuân theo luật pháp của Việt Nam và phải đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định của chúng tôi.

9. Thông Tin Cung Cấp

Mọi thông tin thông qua dịch vụ hoặc có sẵn trên trang web của Vietchiase.net chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin chung và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

10. Vi Phạm Bản Quyền

Chúng tôi cam kết tuân thủ pháp luật và loại bỏ nội dung vi phạm bản quyền khi nhận được thông báo hợp lệ.

11. Miễn Trừ Trách Nhiệm Pháp Lý

Vietchiase.net không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào có thể xảy ra liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc việc tuân thủ điều khoản sử dụng từ phía của bạn hoặc bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng dịch vụ trên trang web của chúng tôi.

12. Từ Chối Bảo Đảm

Tất cả tập tin có sẵn trên trang web của Vietchiase.net hoặc tải về không được bảo đảm độ an toàn và không chứa virus hoặc mã độc hại. Do đó, bạn phải tự chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo tính an toàn của thông tin, tránh virus và mã độc có thể gây hại.