Chính sách bảo mật tại Việt Chia Sẻ

Xin vui lòng hãy đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được sự hiểu biết rõ ràng về cách thức bảo mật thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại Vietchiase.net.

Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp Vietchiase.net cải thiện việc cung cấp dịch vụ,thông tin.

Khi nào thông tin được thu thập?

Vietchiase.net thu thập thông tin khi bạn đăng ký nhận bản tin định kỳ.

Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho Vietchiase.net qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu Vietchiase.net hủy các thông tin này hoặc người dùng cũng có thể tự hủy đăng ký nhận bản tin.

Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Vietchiase.net có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

  • Nâng cao chất lượng bài viết của Website.
  • Để gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật.

Bảo vệ thông tin khách truy cập

Vietchiase.net không bao giờ chủ động yêu cầu bạn cung cấp các thông tin mang tính chất riêng tư.

Việc sử dụng ‘cookie’?

Vietchiase.net không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của Vietchiase.net có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

Các bên thứ ba

Vietchiase.net không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Các chương trình liên kết

Vietchiase.net có thể cung cấp sản phẩm, dịch vụ khuyến mãi của các bên thứ ba trên Website theo các chương trình liên kết. Nếu như bạn có sản phẩm tốt cần lan tỏa thì hãy liên hệ với Vietchiase.net. Những trang web của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, Vietchiase.net không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

Quảng cáo của Google

Vietchiase.net có thể đăng tải, sử dụng Quảng cáo Google AdSense. Google là một nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie của Google bằng cách truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google.

Vietchiase.net cùng với các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như Google sử dụng cookie của bên thứ ba (như các cookie Google Analytics) và các tập tin cookie của bên thứ ba (như cookie DoubleClick) để quản lý dữ liệu liên quan đến tương tác người dùng với hiển thị quảng cáo, và các chức năng dịch vụ quảng cáo khác có liên quan tới Vietchiase.net.

QUAY LẠI TRANG CHỦ