nguyen tinh

cẩn thận đột tử nếu tắm mùa đông

Tắm đông cẩn thận k đột tử như chơi!!!

Mùa đông lạnh, việc tắm giặt trở nên khó khăn. Đặc biệt là các sinh viên ở trọ không có bình nóng lạnh, mỗi lần tắm lại phải tiết kiệm nước thì việc tắm vào mùa đông đúng là một vấn đề…nan giải. Vậy tắm vào mùa đông như thế nào là hợp lý? Có […]

November 4, 2016 Posted in Đời sống